Καλώς ήρθατε στο «ΒΙΟΟΡΑΜΑ»

Η εταιρία «ΒΙΟΟΡΑΜΑ» είναι Ελληνική εταιρία και ιδρύθηκε στο Φωτολίβος Δράμας το Νοέμβριο του 2008. Σκοπός της εταιρίας είναι η πραγματοποίηση ενός οράματος για παραγωγή και προώθηση ποιοτικών βιολογικών προϊόντων, υψηλής θρεπτικής αξίας με διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον, που χρησιμοποιούνται για τη λίπανση και ενδυνάμωση καλλιεργήσιμων εδαφών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Αρωγός σ’ αυτήν την προσπάθεια είναι το εξειδικευμένο προσωπικό συνεργατών γεωπόνων, χημικών, μηχανικών, τεχνολόγων τροφίμων κ.λπ. με τους οποίους συνεργάζεται.

Η εταιρία «ΒΙΟΟΡΑΜΑ» βρίσκεται σ’ ένα χώρο 30 στρεμμάτων, έχει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Κατηγορίας Α2) και Ειδικό Κωδικό Αριθμό Μονάδας <245Υ2EL52CO> που της χορήγησε η Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της Ε.Ε (1069/2009). Διαθέτει εκτροφείο γεωσκωλήκων της κατηγορίας Eisenia Foetida και παράγει από ζωϊκά και φυτικά υποπροϊόντα στερεό, πέλλετ και υγρό βελτιωτικό-λίπασμα από γεωσκώληκα της ανωτέρω κατηγορίας που εναρμονίζεται με τους κανονισμούς της Ε.Ε. (834/2007) και (889/2008) που διέπουν την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και είναι απαλλαγμένα παθογόνων σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε. (142/2011). Οι αναλύσεις της σύστασης των προϊόντων γίνονται στο διαπιστευμένο από τον ΕΛΟΤ εργαστήριο του ΕΘΙΑΓΕ στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης. Οι αναλύσεις των παθογόνων μικροοργανισμών γίνονται στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (συννημένα photos από τη μονάδα «ΒΙΟΟΡΑΜΑ»)

Για τους επαγγελματίες πελάτες μας που ασχολούνται με τη φυτική παραγωγή διεξάγουμε αναλύσεις εδάφους και υποδεικνύουμε ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους και το είδος της καλλιέργειας τη δοσολογία του εδαφοβελτιωτικού που θα προσθέσουν.