Πωλήσεις

Υπεύθυνος πωλήσεων:
Καγκελίδης Κωνσταντίνος, Κιν.: 6972311889

Συνεργάτης για περιοχές ΑΧΑΊΑ, ΗΛΕΙΑ, ΠΑΤΡΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑ
Δρ. Φάνης Τσαπικούνης
Κιν.: 6937930815

Εταιρία

Φωτολίβος Δράμας Τ.Κ.: 661 00
Τηλ. & Fax: 25210 93837
e-mail: bioorama.dr@gmail.com