Πωλήσεις

Υπεύθυνος πωλήσεων:
Καγκελίδης Κωνσταντίνος, Κιν.: 6972311889

Εταιρία

Φωτολίβος Δράμας Τ.Κ.: 661 00
Τηλ. & Fax: 25210 93837
e-mail: bioorama.dr@gmail.com