Προιόντα

Στερεό Εδαφοβελτιωτικό: Το στερεό εδαφοβελτιωτικό (γεωσκωληκο-κομπόστ) διαθέτει μεγάλες συγκεντρώσεις χουμικών και φουλβικών οξέων τα οποία μετατρέπονται σε χουμικά και φουλβικά ιόντα (humates, fulvates) με τη δράση ρυθμιστικών ορμονών (αυξίνες, γιββερελλίνες, κυτοχινίνες) που παράγονται από μικροοργανισμούς που διαθέτει το γεωσκωληκο-κομπόστ και που ζουν συμβιωτικά με τους γεωσκώληκες. Τα χουμικά και φουλβικά ιόντα στη συνέχεια απορροφώνται από τα φυτά τα οποία αναπτύσσονται εντυπωσιακά (άρθρο pdf, N.Q. Arancon et.al., 2003) Η σύσταση των θρεπτικών συστατικών εμφανίζεται στο εξωτερικό των σάκων (pdf) του προϊόντος (σάκοι 5L και 25L).

Υγρό Εδαφοβελτιωτικό: Όπως και στο στερεό εδαφοβελτιωτικό οι ορμόνες των μικροοργανισμών του υγρού εδαφοβελτιωτικού (τσάϊ της κομπόστας) μετατρέπουν τα δύσκολα αποικοδομούμενα χουμικά οξέα και τα σύμπλοκα άλατα ασβεστίου, μαγνησίου, σιδήρου κ.λπ. που είναι ακινητοποιημένα στο έδαφος σε ευδιάλυτα και ακολούθως εύκολα απορροφώμενα και αφομοιώσιμα από τα φυτά. Η σύσταση των θρεπτικών εμφανίζεται (pdf) σε τακτικές κατά καιρούς αναλύσεις από το πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ εργαστήριο του ΕΘΙΑΓΕ στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης (μπιτόνια 1L, 5L, 20L).

Εδαφοβελτιωτικό σε πελέτα: Η σύσταση των θρεπτικών συστατικών είναι η ίδια με αυτήν του στερεού εδαφοβελτιωτικού (σάκοι 40L).

Τα προϊόντα της «ΒΙΟΟΡΑΜΑ» χρησιμοποιεί με εντυπωσιακά αποτελέσματα μεγάλος αριθμός επαγγελματιών, όπως γεωπόνοι, καλλιεργητές, ειδικοί στην φυτική παραγωγή, αλλά και ιδιώτες κ.λπ. (βλέπε pdf).